[Company Logo Image]      


 

 

 

Moduly systému KB-FiLiP

Personální oddělení

Sada programů pro 

sledování docházky
personalistiku
mzdové výkazy
statistické výkazy pro státní správu

 

Moduly jsou řešeny individuálně podle konkrétních požadavků odběratele.

 

V případě jakýchkoli nejasností a požadavků nás kontaktujte na adrese kbsoft@kbsoft.cz.
Copyright © 2003 KB-soft, Ing.Hana Bittová
Poslední modifikace: 05/10/03