[Company Logo Image]      


 

 

 

Moduly systému KB-FiLiP

Ekonomické oddělení
sada programů pro napojení systému KB-FiLiP na účetnictví zákazníka
moduly importu a exportu dávek (filozofie vkládání dat pouze jednou)

Vystavování faktur

fakturační modul pro vystavování faktur odběratelům služeb
hromadné vystavování faktur - nebyty
hromadné vystavování faktur - odběratelé tepla
sledování stavu úhrad faktur, upomínky, penalizace, pohledávky

Zaúčtování došlých faktur

import faktur z podsystémů účetnictví
dávkový příjem faktur (je-li dodavatel služby schopen poskytnout dávkové soubory hromadných faktur - elektrárny, plynárny, dodavatelé tepla)
manuální vstup došlých faktur (vytvoření "košilky") od ostatních dodavatelů
příprava podkladů pro vyúčtování DPH
ekonomické přehledy

 

V případě jakýchkoli nejasností a požadavků nás kontaktujte na adrese kbsoft@kbsoft.cz.
Copyright © 2003 KB-soft, Ing.Hana Bittová
Poslední modifikace: 06/10/03