[Company Logo Image]      


 

 

 

Moduly systému KB-FiLiP

Sklad
kompletní modul skladu
analytické sledování čerpání materiálu na zakázky
exporty do subsystému ekonomiky
přehledné výstupní sestavy

Jiná hospodářská činnost
speciální moduly v případě, kdy zákazník vykonáva kromě správy bytů i jinou hospodářskou činnost

 

V případě jakýchkoli nejasností a požadavků nás kontaktujte na adrese kbsoft@kbsoft.cz.
Copyright © 2003 KB-soft, Ing.Hana Bittová
Poslední modifikace: 05/10/03