[Company Logo Image]      


 

 

 

Moduly systému KB-FiLiP

Styk s obyvateli
soubor programů, které umožňují komplexně se postarat o zákazníka na jednom pracovišti (výběr záloh, informace o výšce dluhu, údaje o bytě, příjem žádostí na opravu v bytě atd.)
snahou je minimalizovat nutnost přesunu zákazníků mezi jednotlivými pracovišti

Pokladna
umožňuje výběr úhrad od obyvatelů (byty - zálohové platby, přeplatky/nedoplatky z vyúčtování, staré dluhy, jiné platby)
příjem úhrad za faktury (nebyty - úhrada faktur v hotovosti)
proplácení nákupů v hotovosti
všechny ostatní příjmy a výdaje v hotovosti
k dispozici je až 9 samostatných pokladen
analytické sledování příjmů a výdajů - prakticky neomezené možnosti členění
propojeno na všechny subsystémy, vyžadující platební operace

 

V případě jakýchkoli nejasností a požadavků nás kontaktujte na adrese kbsoft@kbsoft.cz.
Copyright © 2003 KB-soft, Ing.Hana Bittová
Poslední modifikace: 06/10/03