[Company Logo Image]      


 

 

 

Moduly systému KB-FiLiP

Manažerské přehledy

soubor programů, které v reálném čase přehledným způsobem umožňují vedení sledovat chod firmy
nastavované a modifikované individuálně podle požadavků zákazníka

Cash - Flow

sledování finančních toků, podklady pro strategická rozhodnutí při řízení firmy

 

V případě jakýchkoli nejasností a požadavků nás kontaktujte na adrese kbsoft@kbsoft.cz.
Copyright © 2003 KB-soft, Ing.Hana Bittová
Poslední modifikace: 05/10/03