[Company Logo Image]      


 

 

 

Moduly systému KB-FiLiP

Homebanking, Internetbanking
dávkové zpracování položek bankových operací
podle potřeb zákazníka je možné propojení na libovolnou banku

SIPO 2000
elektronický styk s inkasním střediskem
export změn, volitelně import úhrad/vratek

 

 

V případě jakýchkoli nejasností a požadavků nás kontaktujte na adrese kbsoft@kbsoft.cz.
Copyright © 2003 KB-soft, Ing.Hana Bittová
Poslední modifikace: 05/10/03