[Company Logo Image]      


 

 

 

Moduly systému KB-FiLiP

Jádro systému
výkonné jádro systému je umístěno na serveru
je viditelné z libovolné pracovní stanice
pracovní stanice si potřebné soubory stahují (mirroring na disk C:) podle potřeby
inteligentní správa souborů - každá pracovní stanice zjistí, došlo-li k upgrade některého souboru a automaticky ho aktualizuje

Centrální databázy
systém funguje v režimu  File Server
všechna data jsou uložena v centrálních databázích na serveru
zálohování dat pomocí inteligentního inkrementálního zálohování
po aktualizaci dat jsou data okamžitě přístupná v ostatních pracovních stanicích

Centrální sklad programů
celý soubor programů je umístěn na serveru 
každý zaměstnanec má přiřazenou skupinu úloh
po přihlášení z libovolného počítače pracovní stanice stahuje potřebné soubory, které jsou používány zvolenou úlohou

 

V případě jakýchkoli nejasností a požadavků nás kontaktujte na adrese kbsoft@kbsoft.cz.
Copyright © 2003 KB-soft, Ing.Hana Bittová
Poslední modifikace: 06/10/03