[Company Logo Image]      


 

 

 

Moduly systému KB-FiLiP

Právní oddělení
sledování smluv (statistika, datumy platnosti, dodatky)
příprava podkladů pro žaloby
evidence soudních případů, sledování stadia soudních případů, správní poplatky

 

V případě jakýchkoli nejasností a požadavků nás kontaktujte na adrese kbsoft@kbsoft.cz.
Copyright © 2003 KB-soft, Ing.Hana Bittová
Poslední modifikace: 06/10/03