[Company Logo Image]      


 

 

 

Moduly systému KB-FiLiP

Předpis nájemného za byty, nebyty
základ  celého systému správy bytů
evidence obyvatel, změny v bytech, hromadné změny, hlášení změn na SIPO
sledování úhrad, dlužníci
měsíční předpis, podklady pro účetnictví
roční vyúčtování
propojeno na všechny subsystémy přicházející do styku s vlastníky, případně nájemci bytů
prakticky neomezené možnosti analytického členění, 99999 formálních účtů, kterými lze rozlíšit jednotlivé skupiny bytů
přesná analytika pohledávek, zdroj dat pro právní oddělení

 

V případě jakýchkoli nejasností a požadavků nás kontaktujte na adrese kbsoft@kbsoft.cz.
Copyright © 2003 KB-soft, Ing.Hana Bittová
Poslední modifikace: 06/10/03