[Company Logo Image]      


 

 

 

Moduly systému KB-FiLiP

Sada modulů určena pro výrobce tepla

Výroba tepla
unikátní řešení, které umožní zadat libovolnou tepelnou soustavu do stromové struktury (objekty tepelné soustavy)
jednotlivé objekty mají přiřazeny vlastnosti (kotelna, výměníková stanice, rozvod tepla, měřený/neměřený uzel, fakturovaný/nefakturovaný/průbežný uzel atd.)
po zadání odpočtů v měřených místech program propočítá množství GJ dodaných do jednotlivých uzlů
umožní grafické přehledy měrných spotřeb, porovnání měsíců, období atd.
připraví podklady o fakturovaných spotřebách pro modul fakturací

Cenové kalkulace
importuje data o nákladech akceptovatelných v cenotvorbě z ekonomických subsystémů  
poskytne cenové kalkulace (v cenách, které účtujeme odběratelům), i nákladové kalkulace (kolik nás výroba stojí po zahrnutí nákladů, které není možné zahrnout do cenových kalkulací)
pracuje s dvousložkovými cenami

Fakturace
modul obsahuje číselník odběratelů
umožňuje vytvářet väzby na úrovni odběrné místo-odběratel, od kdy-do kdy atd.
importuje data z modulu výroby tepla, propočítá náklady
pracuje s dvousložkovými cenami
ošetřuje všechny mimořádné situace, různé formy zálohových plateb atd.
hromadně vystaví faktury
faktury exportuje  do ekonomických subsystémů

 

V případě jakýchkoli nejasností a požadavků nás kontaktujte na adrese kbsoft@kbsoft.cz.
Copyright © 2003 KB-soft, Ing.Hana Bittová
Poslední modifikace: 06/10/03