[Company Logo Image]      


 

 

 

Moduly systému KB-FiLiP

Bytoví technici 

Systém KB-FiLiP obsahuje několik modulů pro bytové techniky. 

Pasportizace bytů,  nebytů, tepelných zdrojů
soubor programů plně nahrazuje ruční evidenci podle standardních pasportizačních karet
umožňuje široké spektrum přehledů o stavu bytového fondu
umožňuje plánovat náklady na potřebné opravy, sledovat nákladovost jednotlivých domů atd
provázané na moduly fondu oprav a na modul evidence a objednávek oprav
otevřený číselník pasportizačních prvků

Objednávky opráv
pracuje s databázemi pasportů (i když není podmínkou, aby byly vyplněny)
eviduje opravy v bytech, domech, nebytech
vystavuje objednávky na externí dodavatele prací, případně vnitropodnikové žádanky na opravy
eviduje pořadníky oprav kritických prvků

Odečty vodoměrů
sada programů pro odečty (i vícenásobné v průbéhu roku)
automatické dopočty v případě chybějících odečtů
kontrolní programy na průběžnou analýzu spotřeby
automatizované systémy vyhledávání extrémních a minimálních spotřeb - předcházení pozdějším problémům
vazby na roční vyúčtování, i na ekonomický modul nákladů

 

V případě jakýchkoli nejasností a požadavků nás kontaktujte na adrese kbsoft@kbsoft.cz.
Copyright © 2003 KB-soft, Ing.Hana Bittová
Poslední modifikace: 06/10/03