[Company Logo Image]      


 

 

 

Moduly systému KB-FiLiP

Prodej bytů
programy na výpočet ceny bytů
evidence úhrad za prodej bytů
evidence předčasného prodeje bytu

Sledování splátek
sledování úhrad splátek podle splátkového kalendáře
statistika, tržby za prodej bytů

 

V případě jakýchkoli nejasností a požadavků nás kontaktujte na adrese kbsoft@kbsoft.cz.
Copyright Š 2003 KB-soft, Ing.Hana Bittová
Poslední modifikace: 06/10/03