[Company Logo Image]      


 

 

 

Moduly systému KB-FiLiP - teplo

Interní daňové doklady
bytové podniky, které jsou současně i výrobci tepla, nemusí vystavovat faktury za dodávku tepla do vlastních domů
dodané teplo je možné zaúčtovat prostřednictvím interních daňových dokladů
dodané množství tepla a náklad za dodané teplo přechází automaticky do subsystému nákladů za poskytnuté služby

 

V případě jakýchkoli nejasností a požadavků nás kontaktujte na adrese kbsoft@kbsoft.cz.
Copyright © 2003 KB-soft, Ing.Hana Bittová
Poslední modifikace: 06/10/03