[Company Logo Image]      


 

 

 

Moduly systému KB-FiLiP - teplo

Subsystém ročního vyúčtování tepla
subsystém se využívá na rozúčtování dodaného množství tepla v bytech, které jsou vybaveny poměrovými rozdělovači spotřeby tepla
standardně dodáváme moduly pro rozúčtování podle odpařovacích trubiček, měřičů VIPA a elektronických měřičů SIEMENS

 

V případě jakýchkoli nejasností a požadavků nás kontaktujte na adrese kbsoft@kbsoft.cz.
Copyright © 2003 KB-soft, Ing.Hana Bittová
Poslední modifikace: 06/10/03