[Company Logo Image]      


 

 

 

Moduly systému KB-FiLiP - teplo

Odečty měřidel
soubor modulů umožňujících vstup odečtů měřičů tepla (zadávání odečtů ručně i importem z dávkových souborů)

 

V případě jakýchkoli nejasností a požadavků nás kontaktujte na adrese kbsoft@kbsoft.cz.
Copyright © 2003 KB-soft, Ing.Hana Bittová
Poslední modifikace: 06/10/03