[Company Logo Image]      


 

 

 

Moduly systému KB-FiLiP - teplo

Analýza tepelné soustavy
unikátní řešení, které umožní zadat libovolnou tepelnou soustavu do stromové struktury (objekty tepelné soustavy)
jednotlivé objekty mají přiřazeny vlastnosti (kotelna, výměníková stanice, rozvod tepla, měřený/neměřený uzel, fakturovaný/nefakturovaný/průbežný uzel atd.)
po zadání odpočtů v měřených místech program propočítá množství GJ dodaných do jednotlivých uzlů
umožní grafické přehledy měrných spotřeb, porovnání měsíců, období atd.
připraví podklady o fakturovaných spotřebách pro modul fakturací

 

V případě jakýchkoli nejasností a požadavků nás kontaktujte na adrese kbsoft@kbsoft.cz.
Copyright © 2003 KB-soft, Ing.Hana Bittová
Poslední modifikace: 06/10/03