[Company Logo Image]      


 

 

 

Moduly systému KB-FiLiP - teplo

Fakturace tepla
modul obsahuje číselník odběratelů
umožňuje vytvářet väzby na úrovni odběrné místo-odběratel, od kdy-do kdy atd.
importuje data z modulu výroby tepla, propočítá náklady
pracuje s dvousložkovými cenami
ošetřuje všechny mimořádné situace, různé formy zálohových plateb atd.
hromadně vystaví faktury
faktury exportuje  do ekonomických subsystémů

 

V případě jakýchkoli nejasností a požadavků nás kontaktujte na adrese kbsoft@kbsoft.cz.
Copyright © 2003 KB-soft, Ing.Hana Bittová
Poslední modifikace: 06/10/03