[Company Logo Image]      


 

 

 

Moduly systému KB-FiLiP - teplo

Evidence nákladů tepla
část ekonomického subsystému, ve které jsou evidovány náklady spojené s výrobou tepla, které vstupují do kalkulačního vzorce

 

V případě jakýchkoli nejasností a požadavků nás kontaktujte na adrese kbsoft@kbsoft.cz.
Copyright © 2003 KB-soft, Ing.Hana Bittová
Poslední modifikace: 06/10/03