[Company Logo Image]      


 

 

 

Moduly systému FiLiP - teplo

Cenové kalkulace
importuje data o nákladech akceptovatelných v cenotvorbě z ekonomických subsystémů  
poskytne cenové kalkulace (v cenách, které účtujeme odběratelům)  i nákladové kalkulace (kolik nás stojí výroba po zahrnutí nákladů, které není možné zahrnout do cenových kalkulací)
pracuje s dvousložkovými cenami

 

V případě jakýchkoli nejasností a požadavků nás kontaktujte na adrese kbsoft@kbsoft.cz.
Copyright © 2003 KB-soft, Ing.Hana Bittová
Poslední modifikace: 06/10/03