SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU

Další části informačního systému KB-FiLiP:

 

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ

SLEDOVÁNÍ POHLEDÁVEK

SPRÁVA NEBYTOVÝCH PROSTORŮ

 

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM NA SPRÁVU BYTŮ

Textové pole: Možnosti programu

s Komplexní řešení pro větší správcovské firmy, bytové podniky, domovní správy a bytová družstva
s Centrální databázový sklad
s Jednoduchá obsluha, vysoká spolehlivost
s Vynikající poměr CENA/VÝKON

Stručný popis programu

 

Předpis nájemného

s Soubor programů na správu bytů a nebytových prostorů, který zahrnuje předpis zálohových plateb, sledování úhrad, sledování dlužníků, penalizaci a upomínky, výstupy na SIPO a do bank, roční vyúčtování

 

 

 

 

 

 

Pasportizace

s Pasportizace domů, bytů a nebytových prostorů

s Sledování nákladů za opravy, oprávněnost oprav

 

 

Náklady

s Sledování došlých faktur, různé metody komplikovaných rozpočtů nákladů na domy

s Ekonomické přehledy, tok  finančních prostředků, plánování výdajů

 

Fakturace

s Vystavování vyšlých faktur nebytovým prostorům, odběratelům tepla, vystavování obecných faktur

 

Pokladna

s univerzální modul pokladny

 

 

Odpočty

s Odpočty vodoměrů, měřičů tepla, elektroměrů

s Pokročilé možnosti kontroly správnosti odpočtů

 

Ekonomika a účetnictví

s Sledování obratů na účtech, jednoduché i podvojné účetnictví

s Sledování stavu fondu údržby a oprav, sledování provozního fondu

 

Program/Služba

Orientační  cena v Kč*

Skupina programů „Předpis nájemného (byty, nebyty)“

Skupina programů „Došlé faktury, náklady“

Skupina programů „Vyšlé faktury“

Skupina programů „Pokladna“

Skupina programů „Pasportizace“

Skupina programů „Odpočty“

Skupina programů „Ekonomika a účetnictví“

Kompletní informační systém—jednorázová investice anebo poplatky za používání informačního systému

 Od 30.000,-

Od 20.000,-

Od 15.000,-

Od 10.000,-

Od 15.000,-

Od 10.000,-

Od 15.000,-

Podle použitých modulů

5 až 9 Kč/byt a měsíc

Programátorská hodina při implementaci

Cena dálkové správy (cena za měsíc a počítač)

600,- Kč

Od 600,-Kč

 

Cestovní náklady

7,- Kč/km

alternativně

paušál dohodou

* Cena je uvedena pro cca 1.000 bytů. Bližší informace a cena dalších modulů - viz podrobný ceník KB-soft