[Company Logo Image]       Home Up Obsah

A.KB-FiLiP Standard
A.KB-FiLiP Standard B.KB-FiLiP Rent C.KB-FiLiP Komfort D.KB-FiLiP Upgrade S.KB-FiLiP Správce T.KB-FiLiP Teplo X.KB-FiLiP Base

 

 

 

Ceník základních programových modulů (cena je stanovena pro podnik spravující 501-1000 bytů)

Součástí dodávky je:

komplex programů podle požadavků zákazníka na základě podepsané smlouvy o dílo

rozsah dodávky je stanoven na základě analýzy potřeb podniku

implementace jednotlivých modulů podle požadavků zákazníka

nasazení programů u zákazníka

zaškolení obsluhy

Fakturace zahrnuje:

cenu zakoupených programových modulů (cena závisí na počtu spravovaných bytů)

cenu za implementaci programového vybavení (dohodou)

do doby protokolárního odevzdání systému nejsou fakturovány cestovní náklady (jsou součástí ceny za implementaci)

fakturace je rozdělena na několik etap (zpravidla tři)

Záruka a pozáruční servis:

na dodané programy poskytujeme záruku v trvání 12 měsíců ode dne protokolárního odevzdání systému

pozáruční servis zabezpečujeme na základě následně uzavřené smlouvy o pozáručním servisu

 

Program, činnost

Cena bloku

Cena programu

1.PŘEDPIS NÁJEMNÉHO

 55000

 

PŘEDPIS  Předpis nájemného + roční vyúčtování

 

30000

NEBYTY Správa nebytových prostorů

 

*15000

Saldokonto nebyty

 

*10000

Speciální uživatelské úpravy

 

Dohodou

2.TEPLO

75000

 

TV výroba tepla

 

25000

TF fakturace tepla

 

25000

Teplo – cenotvorba

 

15000

Pasporty TZ

 

10000

Speciální moduly na import dat

 

Dohodou

3.DOŠLÉ FAKTURY, EKONOMIKA

Od 37500

 

DošFakt - evidence došlých faktur

 

10000

DosFakt Domy - rozpočítání faktur na domy, analytika domů

 

**15000

DosFakt TZ - rozpočítání faktur na tepelné zdroje, analytika

 

**15000

DosFakt Uni - rozpočítání faktur na domy,tepelné zdroje, ČOM analytika

 

**35000

DosFakt – úhrady faktur, hromadné příkazy

 

7500

Přehledy závazků

 

5000

Speciální moduly účetnictví, import z bank

 

Dohodou

4.VYŠLÉ FAKTURY

Od 30000

 

Faktury - centrální fakturační program

 

20000

Faktury – hromadná fakturace tepla

 

***5000

Faktury – hromadná fakturace nebyty

 

***5000

Faktury - sledování úhrad faktur, penalizace

 

10000

BANKY - přehled stavu účtů, plánování úhrad

 

Dohodou

5.POKLADNA

20000

 

Pokladna1 až 9 -platby pokladnou (obyvatelé, organizace, zaměstnanci)

 

10000

Pokladna  - centrální pokladna, sumarizace pokladen 1 – 9

 

10000

6.PASPORTY

55000

 

PaspByt – databáze prvků

 

15000

PaspDům - databáze prvků

 

10000

PaspNeb – databáze prvků

 

10000

Opravy - evidence oprav v bytech a domech

 

20000

Importy a exporty na programy jiných firem

 

Dohodou

7.PRÁVNÍ ODDĚLENÍ

40000

 

Právní oddělení - žaloby obyvatelé

 

8000

Právní oddělení - žaloby organizace

 

8000

Právní oddělení - evidence smluv

 

8000

Neplatiči – přehledy a konta obyvatel

 

8000

Neplatiči – přehledy a konta organizací

 

8000

Speciální přehledy

 

Dohodou

8.ODPOČTY

32000

 

Správa domů - odpočty elektroměrů

 

10000

Správa bytů - odpočty vodoměrů

 

12000

Rozpočty TUV, sumarizace za domy

 

10000

Rozpočet nákladů byty-nebyty

 

8000

9.PRODEJ BYTŮ

Dohoda

 

Prodej bytů - výpočet ceny

 

Dohoda

Prodej bytů - sledování smluv

 

Dohoda

Prodej bytů - statistika prodaných bytů

 

Dohoda

10.JINÉ PROGRAMY

12000

 

Vyšlá pošta

 

3000

Došlá pošta

 

3000

Personalistika

 

6000

Skladové hospodářství

 

Dohodou

11.EXPORTY

 

 

Účetnictví – DF

 

15000

Účetnictví – VF

 

10000

Účetnictví – předpis

 

10000

Poukázky H

 

10000

Poukázky AV

 

10000

Česká spořitelna

 

10000

Homebanking

 

Dohodou

12.MANAŽERSKÉ PŘEHLEDY

 

 

Individuálně podle potřeby, většinou jsou součástí implementačních úprav

 

Dohodou

Cash Flow

 

Dohodou

13.SYSTÉMOVÉ PŘEHLEDY

60000

****

SIS – správce informačního systému (integrované jádro systému)

 

 

Číselníky – správa číselníků

 

 

HardProcesy – rychlé komplexní operace s databázemi integrované v UGS

 

 

SoftProcesy – komplexní procesy s databázemi  modifikovatelné externími textovými soubory (určeno pro rychlé přehledy, výstupy do EXCEL-u atd.)

 

 

CLUSMAN - systém automatického předávaní změn v síti databází

 

 

Zálohování - systém zálohování “za chodu" systému

 

 

Sada karet CRD - asi 400 karet pro speciální aplikace v rámci IS

 

 

14.IMPLEMENTACE

 

 

Implementace programů u zákazníka (zpravidla 30% ceny dodávaných modulů)

 

Dohodou

 

 

 

15. OSTATNÍ NÁKLADY

 

 

Cestovní náklady v Kč/km

 

7

Servisní činnost v Kč/hod

 

600

Programátorské práce v Kč/hod

 

600

 

 

 

16. KOEFICIENTY NAVÝŠENÍ

 

 

Pro 1001-2000 bytů

 

x1,25

Pro každých dalších započatých 1000 bytů se cena všech programových modulů zvyšuje o 25% základní ceny

 

+0.25 na1000 bytů

*      pevná cena bez ohledu na počet spravovaných jednotek

**     v dodávce je podle potřeby zahrnut jenom jeden z programů

***   modul je již součástí bloku PŘEDPIS a bloku TEPLO

****  nezbytná součást dodávky

 

 

Home ] Up ]

V případě jakýchkoli nejasností a požadavků nás kontaktujte na adrese kbsoft@kbsoft.cz.
Copyright © 2003 KB-soft, Ing.Hana Bittová
Poslední modifikace: 06/10/03