[Company Logo Image]       Home Up Obsah

B.KB-FiLiP Rent
A.KB-FiLiP Standard B.KB-FiLiP Rent C.KB-FiLiP Komfort D.KB-FiLiP Upgrade S.KB-FiLiP Správce T.KB-FiLiP Teplo X.KB-FiLiP Base

 

 

 

Cena za poskytované služby (sazby vycházejí ze základních cen nabídky KB-FILIP Standard, běžného rozsahu instalovaných programů a odhadovaných nákladů na upgrade programů po dobu 5 let)

Součástí služby je:

pronájem komplexu programů podle požadavků a potřeb zákazníka (moduly komplexu KB-FILIP Standard)
úprava, případně doplňování programů podle potřeb zákazníka
průběžné upgrade programového vybavení
programátorské práce spojené s úpravami programů, které požaduje zákazník

Cena pronájmu:

měsíční pronájem je rovný součinu počtu bytů a smluvní jednotkové ceny za byt

Služby fakturované navíc:

cestovní náklady po zavedení systému
školení a poradenská činnost poskytovaná zákazníkovi

 Pravidelné platby – správa bytů (cena pronájmu v Kč za byt a měsíc)

Název

Cena standard

Cena doporučené sady programů

Předpis nájemného (byty, nebyty), úhrady, dlužníci, roční vyúčtování, vodoměry, SIPO, banky

4.00

4.00

Sledování nákladů, analytika, napojení na účetnictví

3.00

3.00

Pasporty, objednávky oprav

1.50

1.50

Právní oddělení

0.50

0.50

Měření tepla (v bytech), vyúčtování nákladů

4.00

 

Vyúčtování na klíč

6.00

 

Celkem

 

9.00

Poskytované slevy pre větší počet spravovaných bytů               

(výpočet pro doporučenou sadu programů)                                 Příklad ceny pronájmu pro vybrané počty bytů

Bytů

Sleva %

/Byt

 

Bytů

Cena v Kč

Bytů

Cena v Kč

Od

Do

 

1 000

9.000,-

8 000

37.800,-

0

2000

0

9.00

 

2 000

18.000,-

9 000

38.700,-

2001

3000

20

7.20

 

3 000

25.200,-

10 000

39.600,-

3001

4000

40

5.40

 

4 000

30.600,-

11 000

40.500,-

4001

5000

60

3.60

 

5 000

34.200,-

12 000

41.400,-

5001

6000

80

1.80

 

6 000

36.000,-

13 000

42.300,-

6001

a viac

90

0.90

 

7 000

36.900,-

14 000

43.200,-

 

Pravidelné platby – výroba tepla (cena pronájmu v Kč za vyrobený GJ)

Název

Cena standard

Cena doporučené sady programů

Programy na sledování výroby tepla, technické výpočty, fakturaci, sledování nákladů, cenotvorba

1.00

1.00

 

Mimořádné platby – služby poskytované zákazníkovi

Název

Cena standard*

Cena expres**

Maximálně

Cestovní náklady v Kč/km

7.00

7.00

2.500,-Kč

Servisní činnost v Kč/hod

600,-

900,-

 

Programátorské práce v Kč/hod

Součást pronájmu

Součást pronájmu

 

 * Drobné problémy budou řešeny telefonicky nebo e-mailem okamžitě (hot-line).

Závažné problémy, které budou vyžadovat osobní návštěvu nebo větší programový zásah, budou řešeny nejpozději do 4 pracovních dnů  (v době vyúčtování od 1.2.xxxx do 31.5.xxxx do 7 pracovních dnů) ode dne ohlášení problému.

 **Drobné problémy budou řešeny telefonicky nebo e-mailem okamžitě (hot-line).

Závažné problémy, které budou vyžadovat osobní návštěvu nebo větší programový zásah, budou řešeny nejpozději do 48 hodin  (v době vyúčtování od 1.2.xxxx do 31.5.xxxx do 60 hodin) od ohlášení problému.

 

 

Home ] Up ]

V případě jakýchkoli nejasností a požadavků nás kontaktujte na adrese kbsoft@kbsoft.cz.
Copyright © 2003 KB-soft, Ing.Hana Bittová
Poslední modifikace: 06/10/03