[Company Logo Image]       Home Up Obsah

D.KB-FiLiP Upgrade
A.KB-FiLiP Standard B.KB-FiLiP Rent C.KB-FiLiP Komfort D.KB-FiLiP Upgrade S.KB-FiLiP Správce T.KB-FiLiP Teplo X.KB-FiLiP Base

 

 

 

Cena za poskytované služby (Sazby vycházejí ze základních cen nabídky KB-FiLiP Standard, typického rozsahu instalovaných programů a odhadovaných nákladů na upgrade programů po dobu 5 let. Cena je stanovena pro podniky, ve kterých byla instalována a v hotovosti uhrazena standardní verze programu KB-FiLiP):

 

Součástí služby je:

Další udržování komplexu programů v rozsahu služby KB-FiLiP Rent
nadstandardní služby
je určena pro podniky, které mají zakoupený systém A. KB-FiLiP Standard a přecházejí na systém „aktivní péče“ v rozsahu C. KB-FiLiP Komfort

Cena služby:

měsíční poplatky za udržování a upgrade programového vybavení jsou rovny součinu počtu bytů a smluvní jednotkové ceny za byt
paušální platba za poskytovaný servis a nadstandardní služby

Očekávaný efekt nadstandardních služeb:

v rámci služeb zabezpečujeme průběžnou analýzu potřeb podniku, školení pracovníků
efektivní využití programů a optimalizace pracovních postupů povede k úspoře času a ke zvýšení výkonnosti firmy
činnost našich pracovníků nahradí činnost minimálně jednoho pracovníka a vede i k přímé úspoře mzdových prostředků

Pravidelné platby – údržba a upgrade programů správa bytů (cena pronájmu v Kč za byt a měsíc)

Název

Cena standard*

Cena expres**

Cena doporučené sady programů

Předpis nájemného (byty, nebyty), úhrady, dlužníci, roční vyúčtování, vodoměry, SIPO, banky

2.00

 

1.00

Sledování nákladů, analytika, napojení na účetnictví

1.50

 

0.75

Pasporty, objednávky oprav

0.75

 

0.38

Právní oddělení

0.25

 

0.12

Měření tepla (v bytech), vyúčtování nákladů

4.00

 

 

Vyúčtování na klíč

6.00

 

 

Celkem

 

 

2.25

 

Poskytované slevy pro větší počet spravovaných bytů              

(výpočet pro doporučenou sadu programů)                                 Příklad ceny pronájmu pro vybrané počty bytů

Bytů

Sleva %

/Byt

 

Bytů

Cena v Kč

Bytů

Cena v Kč

Od

Do

 

1 000

2.250,-

8 000

9.450,-

0

2000

0

2.25

 

2 000

4.500,-

9 000

9.675,-

2001

3000

20

1.80

 

3 000

6.300,-

10 000

9.900,-

3001

4000

40

1.35

 

4 000

7.650,-

11 000

10.125,-

4001

5000

60

0.90

 

5 000

8.850,-

12 000

10.350,-

5001

6000

80

0.45

 

6 000

9.000,-

13 000

10.575,-

6001

a viac

90

0.23

 

7 000

9.250,-

14 000

10.800,-

 

Pravidelné platby – výroba tepla (cena pronájmu v Kč za vyrobený GJ)

Název

Cena standard*

Cena expres**

Cena doporučené sady programů

Programy na sledování výroby tepla, technické výpočty, fakturaci, sledování nákladů, cenotvorba

0.25

 

0.25

 

Pravidelné platby – služby poskytované zákazníkovi v Kč / měsíc

Název

Cena standard*

Cena expres**

Nadstandardní služby zahrnující:

konzultační a poradenskou činnost

preventivní prohlídky systému minimálně 6x ročně

 mimořádné zásahy a návštěvy v případě technických problémů

 veškeré cestovní a další náklady

 průběžnou analýzu potřeb podniku

8.000,-

12.000,-

* Drobné problémy budou řešeny telefonicky nebo e-mailem okamžitě (hot-line).

Závažné problémy, které budou vyžadovat osobní návštěvu nebo větší programový zásah, budou řešeny nejpozději do 4 pracovních dnů

**Drobné problémy budou řešeny telefonicky nebo e-mailem okamžitě (hot-line).

Závažné problémy, které budou vyžadovat osobní návštěvu nebo větší programový zásah, budou řešeny nejpozději do 48 hodin 

 

Home ] Up ]

V případě jakýchkoli nejasností a požadavků nás kontaktujte na adrese kbsoft@kbsoft.cz.
Copyright © 2003 KB-soft, Ing.Hana Bittová
Poslední modifikace: 06/10/03