[Company Logo Image]       Home Up Obsah

T.KB-FiLiP Teplo
A.KB-FiLiP Standard B.KB-FiLiP Rent C.KB-FiLiP Komfort D.KB-FiLiP Upgrade S.KB-FiLiP Správce T.KB-FiLiP Teplo X.KB-FiLiP Base

 

 

 

Cena za poskytované služby (sadzby vychádzajú zo základných cien ponuky FILIP TEPLO Štandard, typického rozsahu inštalovaných programov a odhadovaných nákladov na upgrade programov po dobu 5 rokov). Zmluva je pripravená na výhodnejšiu z variantov uvedených v tabuľke Tab1+Tab2 a alternatívy v tabuľke Tab3.

Súčasťou služby je:

prenájom komplexu programov pre tepelné hospodárstvo v rozsahu služby FILIP Rent
nadštandardné služby

Cena služby:

mesačný prenájom sa rovná súčinu počtu vykurovaných bytov a zmluvnej jednotkovej ceny za byt
paušálna platba za poskytovaný servis a nadštandardné služby
alternatívou k predchádzajúcim bodom je paušálny poplatok za vyrobený GJ

Očakávaný efekt nadštandardných služieb:

v rámci služieb zabezpečujeme priebežnú analýzu potrieb podniku, školenie pracovníkov
efektívne využitie programov a optimalizácie pracovných postupov povedie k úspore času a ku zvýšeniu výkonnosti firmy
činnosť našich pracovníkov nahradí činnosť minimálne jedného pracovníka a vedie aj k priamej úspore mzdových prostriedkov

 

Tab1: Pravidelné platby  (cena prenájmu v Sk za jeden vykurovaný byt a mesiac)

Názov

Cena štandard*

Cena expres**

Cena doporučenej sady programov

Spracovanie tepelných tokov v tepelnej sústave, fakturácia tepla externým odberateľom, interné faktúry (programy Teplo a FaktTep)

2.50

 

2.50

Sledovanie nákladov, analytika, napojenie na účtovníctvo

2.00

 

2.00

Pasporty tepelných zdrojov

0.50

 

0.50

Meranie tepla (v bytoch), vyúčtovanie nákladov

4.00

 

 

Celkom

 

 

5.00

 

Tab2: Pravidelné platby – služby poskytované zákazníkovi v Sk / mesiac – doplnok služby k prenájmu v Tab1

Názov

Cena štandard*

Cena expres**

Nadštandardné služby zahŕňajúce:

·          konzultačnú a poradenskú činnosť

·          preventívne prehliadky systému minimálne 6x ročne

·          mimoriadne zásahy a návštevy v prípade technických problémov

·          všetky cestovné a ďalšie náklady

·          priebežnú analýzu potrieb podniku

8 000,-

12 000,-

 

Tab3: Pravidelné platby – výroba tepla (cena prenájmu v Sk za vyrobený GJ) – alternatíva k Tab1+Tab2

Názov

Cena štandard*

Cena expres**

Cena doporučenej sady programov

Programy na sledovanie výroby tepla, technické výpočty, fakturácia, sledovanie nákladov, cenotvorba, paspoty tepelných zdrojov, analytické sledovanie nákladov, napojenie na účtovníctvo

1.00

 

1.00

 

*Drobné problémy budú riešené telefonicky alebo e-mailom okamžite (hot-line).

 Závažné problémy, ktoré budú vyžadovať osobnú návštevu alebo väčší programový zásah, budú riešené najneskôr do 4 pracovných dní.

 

** Drobné problémy budú riešené telefonicky alebo e-mailom okamžite (hot-line).

 Závažné problémy, ktoré budú vyžadovať osobnú návštevu alebo väčší programový zásah, budú riešené najneskôr do 48 hodín .

 

Home ] Up ]

V případě jakýchkoli nejasností a požadavků nás kontaktujte na adrese kbsoft@kbsoft.cz.
Copyright © 2003 KB-soft, Ing.Hana Bittová
Poslední modifikace: 05/10/03