[Company Logo Image]       Home Up Obsah

X.KB-FiLiP Base
A.KB-FiLiP Standard B.KB-FiLiP Rent C.KB-FiLiP Komfort D.KB-FiLiP Upgrade S.KB-FiLiP Správce T.KB-FiLiP Teplo X.KB-FiLiP Base

 

 

 

Soubor programů pro malé bytové podniky (cena je uvedena pro podnik spravující 501-1000 bytů)

 

Program

Popis

Cena programu v Kč

PŘEDPIS 

Předpis nájemného, úhrady, dlužníci, SIPO, roční vyúčtování

29.900,-

NEBYTY

Správa nebytových prostorů, fakturace, roční vyúčtování

14.900,-

VODOMĚRY

Odpočty vodoměrů, sledování výměn, různé způsoby dopočtů

8.900,-

 

 

 

TV

Výroba tepla

14.900,-

TF

Fakturace tepla

14.900,-

 

Koeficienty navýšení pro podniky spravující jiný počet bytů

Počet bytů

Koeficient navýšení

Počet bytů

Koeficient navýšení

do 500

0,75

2001-3000

1,50

501-1000

1,00

3001-4000

1,75

1001-2000

1,25

4001-5000

2,00

  

Ceny služeb KB-soft

Služba

Cena

Servisní činnost u zákazníka, konzultační činnost v Kč/hod

600,-

Cestovní náklady v Kč/km

7,-

maximálně 2.500,-Kč

 

 Vaše speciální požadavky rádi realizujeme v rámci komplexního systému KB-FiLiP.

 

 

Home ] Up ]

V případě jakýchkoli nejasností a požadavků nás kontaktujte na adrese kbsoft@kbsoft.cz.
Copyright © 2003 KB-soft, Ing.Hana Bittová
Poslední modifikace: 06/10/03