[Company Logo Image]       Home Up Obsah

Programy KB-FiLiP
Stručně o ... IS KB-FiLiP - byty IS KB-FiLiP - teplo Programy KB-FiLiP

 

 

 

X. KB-FiLiP Base soubor programů pro malé bytové podniky

Vlastnosti programů:

programy jsou zjednodušenou variantou programů systému KB-FiLiP
jsou určeny pro podniky, které nemají zájem budovat větší systém a využívat výhody síťového propojení počítačů
pokrývají základní problémové oblasti bytových podniků
nedoporučujeme současné používání programu dvěma pracovníky

Záruka a pozáruční servis:

na dodané programy poskytujeme záruku v trvání 12 měsíců ode dne protokolárního odevzdání systému
pozáruční servis zabezpečujeme průběžně, na základě cen platných v aktuálním ceníku  KB-soft

Soubor programů pro malé bytové podniky

Program

                        

Popis

PŘEDPIS 

Předpis nájemného, úhrady, dlužníci, SIPO, roční vyúčtování

NEBYTY

Správa nebytových prostorů, fakturace, roční vyúčtování

VODOMĚRY

Odpočty vodoměrů, sledování výměn, různé způsoby dopočtů

 

 

TV

Výroba tepla

TF

Fakturace tepla

 

 

Home ] Up ]

V případě jakýchkoli nejasností a požadavků nás kontaktujte na adrese kbsoft@kbsoft.cz.
Copyright © 2003 KB-soft, Ing.Hana Bittová
Poslední modifikace: 05/10/03