[Company Logo Image]       Home Up Obsah

Stručně o ...
Stručně o ... IS KB-FiLiP - byty IS KB-FiLiP - teplo Programy KB-FiLiP

 

 

Pohled správce
Pohled ekonoma

 

KB-FiLiP  = stavebnicový informační systém, který

 

 lze používat v malé firmě na samostatných počítačích

 ze používat ve firmě spravující tisíce bytů na standardní síti (síť 100 Mbit/s, server WINDOWS 2000, NOVELL x, WINDOWS NT, WINDOWS 9x, pracovní stanice WINDOWS 9x, WINDOWS Millenium)

 lze postupně rozšiřovat o další moduly podle Vašich individuálních potřeb

 je zcela přizpůsoben potřebám Vaší organizace (zatím nebyly  realizovány dva úplně shodné systémy)

 v nejkomfortnější verzi dokáže ušetřit několik zaměstnanců, automatizovat všechny pracovní činnosti podniku a poskytnout přehledy o finančních tocích v rozsahu, který nedokáže poskytnout žádný účetní systém – to vše za cenu měsíčního pronájmu, srovnatelného se mzdovými náklady na jednoho zaměstnance

KB-FiLiP  = naše zkušenosti aplikované na Vaše požadavky

 

 Dokonale známe Vaše potřeby. Od roku 1990 pracujeme převážně na problematice správy bytů.

 Máme zkušenosti absorbované z desítek firem, ve kterých jsme řešili jejich problémy.

Téměř  se vším, co trápí Vás, jsme se již v nějaké formě setkali a na většinu problémů máme řešení.

 Co je ve Vaší firmě opravdu nové, vyřešíme přizpůsobením existujících a doplněním nových modulů.

Známe celou historii a vývoj zákonů v oblasti bytového hospodářství a správy bytů od šedesátých let až po současnost. Pravidelnými konzultacemi s Vašimi zaměstnanci podstatně zefektivníme činnost Vaší firmy.

Systém KB-FiLiP Vám nabízíme v několika formách, přizpůsobený Vašim požadavkům, finančním možnostem a způsobu financování.

X.KB-FiLiP Base

Soubor programů určený převážně pro malé správce bytového fondu. Nevyžaduje existenci počítačové sítě. V případě, že se rozhodnete pro rozšíření systému na vyšší verzi, jsou data plně přenositelná. Cena programových modulů podle počtu bytů (od 5.000,- Kč výše).

A. KB-FiLiP  Standard

Komplexní informační systém s množstvím modulů. Vyžaduje přítomnost sítě.  Vhodné pro podniky, které mají jasnou představu o tom, co potřebují a zároveň mají finanční krytí projektu. Cena je závislá na počtu bytů a rozsahu dodávky. Cena dosud realizovaných systémů v podnicích spravujících přibližně 2000 bytů je 200.000,- až 300.000,- Kč.

B. KB-FiLiP  Rent

Sestava kompletovaná ze stejných modulů, jako systém Standard. Rozdílný  je způsob financování – je volena forma pronájmu. Další výhodou je to, že zákazník nemusí mít předem úplně jasnou představu o tom, které moduly systému využije. Systém je průběžně rozšiřován podle aktuálních potřeb zákazníka. Cena pronájmu: od 4,- Kč / byt a měsíc, pro větší počet bytů výrazné slevy.

C. KB-FiLiP  Rent Komfort

Sestava identická, jako v případě B.KB-FiLiP Rent. Kromě ceny pronájmu je fakturován paušální poplatek ( 8.000,- Kč / měsíc), který zahrnuje „aktivní péči o zákazníka“. V ceně je  zahrnuta návštěva  pracoviště zákazníka minimálně jednou měsíčně včetně ostatních nákladů (doprava po celém území ČR,  konzultace, školení). Tato služba se setkala s mimořádným ohlasem a většina zákazníků přechází z verzí KB-FiLiP Standard a KB-FiLiP Rent postupně na systém „aktivní péče“ služby Rent Komfort.

T. KB-FiLiP  Rent Teplo

Systém podporující výrobu tepla. Cena pronájmu podle rozsahu instalace od 0,60 Kč do 1,00 Kč / GJ vyrobeného tepla.

V. KB-FiLiP  RV

Vypracování ročního vyúčtování na klíč. Cena dohodou (obvykle 60 Kč / byt).

 

 

 

 

Home ] Up ] Pohled správce ] Pohled ekonoma ]

V případě jakýchkoli nejasností a požadavků nás kontaktujte na adrese kbsoft@kbsoft.cz.
Copyright © 2003 KB-soft, Ing.Hana Bittová
Poslední modifikace: 06/10/03