[Company Logo Image]       Home Up Obsah

IS KB-FiLiP - teplo
Stručně o ... IS KB-FiLiP - byty IS KB-FiLiP - teplo Programy KB-FiLiP

 

 

 

Aplikace informačního systému KB-FiLiP - orientace na výrobu tepla

 

 

Elektronické měření

 

  Interní daňové doklady Subsystém ročního vyúčtování
 

Odpočty měřidel

 

Analýza tepelné soustavy, dopočty Fakturace tepla Externí odbératelé
 

Evidence nákladů, režie

 

  Cenotvorba, kalkulační vzorec  
 

 

Home ] Up ]

V případě jakýchkoli nejasností a požadavků nás kontaktujte na adrese kbsoft@kbsoft.cz.
Copyright © 2003 KB-soft, Ing.Hana Bittová
Poslední modifikace: 05/10/03