[Company Logo Image]       Home Obsah

O společnosti
O společnosti Produkty Služby Prezentace Ceny DEMO

 

 

 

Rok

  Činnost

1990

Vzniká firma KB-soft a zahajuje činnost v oblasti tvorby software pro správu bytů. Navazuje na zkušenosti z předchozích let (programy pro správu bytů na počítačích TNS) a připravuje první verzi programu PŘEDPIS V-1.01 pro PC. 

1991

Postupně vznikají verze programu PŘEDPIS V-1.02 a V-1.03. PŘEDPIS V-1.03 se jako jeden z prvních existujících programů pro tuto oblast setkává s velkým ohlasem a je postupně instalován v desítkách podniků po celém území ČSR. Podniky, které si program zakoupily v té době, jsou z velké částí našimi zákazníky i v současnosti.  

1992-1994

Program PŘEDPIS je postupně rozvíjen a doplňován, vznikají verze PŘEDPIS V-2.x, postupně vznikají programy pro tepelné hospodářství, programy pro pasportizaci, správu nebytových prostorů atd.  

1993

Firma se rozděluje na dvě části, v ČR vzniká samostatná firma, která má na starosti implementaci a udržování programů pro správu bytového hospodářství podle legislativy ČR.  

1994-1996

Vzniká unikátní grafické a databázové prostředí, ve kterém jsou připraveny verze programu PŘEDPIS V-3.x. Vzniká síťová verze produktu, v podnicích vybavených počítačovou sítí jsou instalovány komplexnější systémy pro správu bytů.  

1997

Je vytvořena nová verze grafického prostředí a první komplexní informační systém pro správu bytů. Je orientován tak, aby byl schopen fungovat na běžných sítích existujících v bytových podnicích bez dalších nároků na programové a hardwarové vybavení sítí. Systém je poprvé a pak již pravidelně předváděn na veletrhu INVEX.  

1998-2000

Na základě první verze informačního systému vzniká systém FiLiP. Je postupně dobudován na komplexní stavebnici programů s velkou variabilitou, systémy jsou nasazovány v podnicích v ČR i v SR.

Kromě informačního systému FiLiP jsou paralelně sledovány dvě další linie:

-        udržování a rozšiřování základní sady programů pro malé bytové podniky a pro podniky, které nepožadují zavedení informačního systému

-        vytvoření zjednodušené verze programu pro správu bytů pro malá bytová družstva a malé vlastníky bytů (program SpravByt)  

2000

Na základě dlouholetých zkušeností s činností v podnicích spravujících byty vzniká nová koncepce informačního systému FiLiP. V SR se KB-soft transformuje na KB-soft s.r.o. a uvádí na trh produkty FiLiP v následujících konfiguracích

-        FiLiP Standard           -     komplexní informační systém na klíč

-        FiLiP Rent                  -     pronájem informačního systému

-        FiLiP Rent Komfort   -     pronájem informačního systému FiLiP s komplexní péčí o zákazníka a průběžnou poradenskou činností

2001-2002

Produkt FiLiP Rent a FiLiP Rent Komfort se setkává s velkým ohlasem. Podniky, ve kterých byl v předchozích letech instalován informační systém FiLiP Standard, postupně přecházejí na službu FiLiP Rent Komfort, v nových podnicích je zaváděn systém FiLiP Rent a FiLiP Rent Komfort. Pokračuje vývoj systému a vznikají jeho další moduly.  

2003

Produkt FiLiP je průběžně rozšiřován. Vývojové pracoviště se ze SR přesouvá do ČR a systém je dále rozvíjen pod značkou KB-FiLiP. Je nasazován v dalších podnicích. Zaměření činnosti firmy se postupně přesouvá na komplexnější péči o zákazníka, konzultační a poradenskou činnost. Vznikají další, rozšiřující moduly systému KB-FiLiP podle požadavků zákazníků.

 

 

Home ]

V případě jakýchkoli nejasností a požadavků nás kontaktujte na adrese kbsoft@kbsoft.cz.
Copyright © 2003 KB-soft, Ing.Hana Bittová
Poslední modifikace: 05/10/03