NEBYTOVÉ PROSTORY

Další části informačního systému KB-FiLiP:

 

SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ

SPRÁVA POHLEDÁVEK

 

PROGRAMY PRO SPRÁVU NEBYTOVÝCH PROSTORŮ

Textové pole: Možnosti programu

s Předpis a sledování zálohových plateb
s Fakturace / splátkový kalendář
s Sledování dlužníků
s Pasportizace
s Rozúčtování nákladů, roční vyúčtování

 

Stručný popis programu

 

s Program umožňuje evidenci nebytových prostorů a jejich vlastníků/nájemců

s Eviduje časové rozlišení nájmu nebytových prostorů i jednotlivých místností těchto prostorů

s Umožňuje předpis zálohových plateb a dalších úhrad spojených s užíváním prostoru

s Umožňuje měsíční, kvartální anebo roční fakturaci

s Eviduje jednotlivé nebytové prostory v bytových domech i komplexní nebytové objekty

 

 

 

Program umožňuje

 

s sledování  nákladů a roční vyúčtování

s rozpočítání nákladů podle různých kritérií

s vystavování daňových dokladů

 

Program obsahuje pasportizační moduly

 

s Umožňuje sledovat technické parametry zařízení a vybavení nebytového prostoru

s Sleduje proces oprav, výměnu vnitřního zařízení a vybavení

 

Technické informace

 

s Program je možné používat na jednom počítači, komplexnější verze je možné provozovat na počítačové síti

s Minimální nároky na hardware: PC 400MHz a vyšší

s Operační systémy: WINDOWS 98, NT, XP, 2000, ...

Program sleduje

 

s úhrady  vystavených faktur i úhrady  plynoucí  ze splátkových kalendářů

s úhrady v hotovosti z peněžních ústavů

s stav dlužníků

s umožňuje penalizaci, tisk upomínek a penalizačních faktur

 

 

 

Program/Služba

Orientační cena v Kč*

Program NEBYTY

Od 10.000,-

Programátorská hodina při implementaci

Cena dálkové správy (cena za měsíc a počítač)

600,- Kč

Od 600,-Kč

 

Cestovní náklady

7,- Kč/km

alternativně

paušál dohodou

* Bližší informace - viz podrobný ceník KB-soft