[Company Logo Image]       Home Up Obsah

Pohled ekonoma
Pohled správce Pohled ekonoma

 

 

 

Základní otázkou, kterou si klade ekonom podniku, je: Jaká je návratnost vložené investice?“

 Výpočet efektivity a návratnost vložených prostředků je proces jistě velmi složitý. To, že efektivita vložených prostředků do systému FiLiP (za předpokladu jeho plného využití) je prakticky okamžitá, dokazuje následující příklad výpočtu pro systém FiLiP Rent Komfort: 

Příklad výpočtu efektivity vynaložených prostředků pro podnik spravující 2000 bytů:

 

Měsíční náklady na provoz systému FiLiP

Pronájem systému (předpokládáme nasazení doporučené sady programů v ceně 9,-Kč/byt a měsíc)

18.000,- Kč

Systém aktivní péče (včetně cestovních nákladů)

8.000,- Kč

Celkové měsíční náklady

26.000,- Kč

   

Očekávaný efekt z využití systému FiLiP

Přímá úspora pracovních sil, způsobená zvýšením efektivity práce – minimálně 1 pracovník (ze zkušeností 2-3)

Minimálně 15.000,- Kč

Nepřímá úspora pracovních sil (zkušenosti a práce pracovníků KB-soft poskytované v rámci systému aktivní péče)

Minimálně 15.000,- Kč

Náklady na software a jeho údržbu v případě, pokud byste nepoužívali systém FiLiP

? Kč

Snížení stavu pohledávek využitím možností systému FiLiP, okamžité přehledy dlužníků

? Kč

Optimalizace předpokládaných přeplatků a nedoplatků z ročního vyúčtování – eliminace nárůstu nových dlužníků

? Kč

Zvýšení kvality správcovských služeb, případný zvýšený zájem o služby ze strany společenstev vlastníků bytů a malých bytových družstev

? Kč

Včasné odhalování problémů a jejich předcházení průběžnou analýzou dat

? Kč

Důsledky manažerských rozhodnutí, opírajících se o reálný Cash-Flow

? Kč

Celkové úspory mzdových prostředků

Minimálně 30.000,- Kč

Přínos ze zvýšení kvality služeb

? Kč

 

Je vidět, že pouhá úspora mzdových prostředků (pokud se s nasazením systému FiLiP provede určitá reorganizace pracovní náplně jednotlivých pracovníků) systém zaplatí. Všechny ostatní efekty je možné brát jako „BONUS“. 

Jiná situace je v podnicích, které teprve začínají se správcovskou činností. Systém FiLiP jim umožní vytvořit velice efektivní správu s minimálním počtem pracovníků a tím s minimálními provozními náklady.

Praktické zkušenosti podniků používající systém FiLiP jsou takové, že mají zájem o rozšíření systému FiLiP i do oblastí, které se netýkají problematiky správy bytů. Proto vznikají další specifické moduly (skladové hospodářství, doplňková hospodářská činnost a výroba, sledování ekonomiky hospodářských středisek atd.).

 

Home ] Up ]

V případě jakýchkoli nejasností a požadavků nás kontaktujte na adrese kbsoft@kbsoft.cz.
Copyright © 2003 KB-soft, Ing.Hana Bittová
Poslední modifikace: 06/10/03