SPRÁVA POHLEDÁVEK

Další části informačního systému KB-FiLiP:

 

SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ

SPRÁVA NEBYTOVÝCH PROSTORŮ

 

PROGRAMY PRO SLEDOVÁNÍ POHLEDÁVEK

Textové pole: Možnosti programu

s Evidence dlužníků pro větší počet klientů
s Rozsáhlé možnosti výpočtu penále
s Sledování průběhu soudního řízení
s Rychlá obsluha

Určeno pro

s Advokáty a advokátní kanceláře
s Exekutorské úřady
s Organizace zabývající se vymáháním pohledávek

Stručný popis programu

 

Evidence dlužníků

s Program umožňuje spravovat neomezený počet klientů, následně pro každého klienta sledovat neomezený počet dlužníků

s Každému dlužníkovi je možné přiřadit neomezený počet dlužných položek

s Každou dlužnou položku je možné přesně specifikovat přiřazením kódu  z číselníku (rozšiřitelné uživatelem)

s Každá dlužná položka má možnost  individuální volby způsobu penalizace (denní, měsíční, roční, specificky nastavená)

 

Nabízené verze programu

s Verze BASE obsahuje kompletní verzi programu popsanou v sekci „Stručný popis programu“.

s Verze KOMFORT obsahuje moduly verze BASE a navíc modul pro generování dat pro hromadnou korespodenci prostřednictvím MS WORD.

s Verze ADVOKÁT obsahuje moduly verze KOMFORT. Je určena k provozu v advokátní kanceláři. Jedná se o síťovou verzi. Je rozšířená o moduly, které jsou potřebné pro činnost konkrétní advokátní kanceláře. Obsahuje speciální možnosti generování analytických sestav. Zahrnuje průběžnou konzultační činnost dodavatele programu s odběratelem v dalším období.

 

Evidence úhrad

s Umožňuje    sledovat úhrady dlužníka podle zdroje příjmu (přímá úhrada, srážka, exekuce atd. )

s Automaticky přerozděluje úhrady na   splátku jistiny   a penále podle předem definovaných pravidel

 

Sledování průběhu soudního řízení

s Program umožňuje připravovat podklady pro hromadnou korespodenci, sledovat etapy vývoje jednotlivých dlužných případů

s Umožňuje sledovat akce (telefonáty, korespodence atd.)  vztahující se k jednotlivým případům

 

 

Výstupní sestavy

s Program poskytuje velké množství přehledů orientovaných na dlužníka i na klienta

s Přehledy jsou připraveny ve formátu MS EXCEL a jsou použitelné pro další zpracování

Program/Služba

Orientační 

cena v Kč*

Program Pohledávky BASE (jeden počítač)

Program Pohledávky KOMFORT (jeden počítač)

Program Pohledávky ADVOKÁT (síťová verze)

 9.400,-

14.700,-

Dohodou

Programátorská hodina při implementaci (verze ADVOKÁT)

Cena dálkové správy (cena za měsíc a počítač)

600,- Kč

Od 600,-Kč

 

Cestovní náklady

7,- Kč/km

alternativně

paušál dohodou

* Bližší informace - viz podrobný ceník KB-soft