[Company Logo Image]       Home Obsah

Produkty
O společnosti Produkty Služby Prezentace Ceny DEMO

 

 

KB-FiLiP
SpravByt
Blesk
Na klíč

 

Všechny naše produkty kladou minimální nároky na hardware.  

Jsou vytvoŕeny ve vlastním, extrémně rychlém grafickém vývojovém prostředí UGS (Univerzální Grafický Systém,  kerý pracuje pod systémy WINDOWS 95, 98, ME) a WGS (pracuje pod  systémy WINDOWS 95, 98, ME, 2000, XP). 
Důraz je kladený na maximální funkčnost programů a minimální provozní náklady.

 

KB-FiLiP

- Informační systém na správu bytů (pro firmy vyžadující komplexní řešení)

- Soubor programů pro bytové podniky (pro firmy, které mají zájem programem pokrýt pouze kritické oblasti správy)

- Programy pro tepelné hospodářství (výroba tepla, fakturace, cenotvorba, pasportizace tepelných zdrojů)

 
SpravByt
 
- Program na správu bytů v malém spoločenství vlastníků (komplexní řešení - zjednodušená verze programu PŘEDPIS ze systému FiLiP)

 

Blesk®
 
- Program na tvorbu rozvrhu pro základní,  střední školy a odborná učiliště
 
 
Programy na klíč

- Speciální aplikace na základě smlouvy  

 

 

Home ] KB-FiLiP ] SpravByt ] Blesk ] Na klíč ]

V případě jakýchkoli nejasností a požadavků nás kontaktujte na adrese kbsoft@kbsoft.cz.
Copyright © 2003 KB-soft, Ing.Hana Bittová
Poslední modifikace: 05/10/03