SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU

JEDNODUCHÝ PROGRAM NA SPRÁVU BYTOVÉHO DOMU

Textové pole: Možnosti programu

s Jednoduché řešení pro malé správce, společenství vlastníků bytů, malá bytová družstva 
s V programu je integrovaná funkčnost z většího systému na správu bytů
s Jednoduchá obsluha, vysoká spolehlivost, nízká cena

Stručný popis programu

 

Vyznačuje se

s jednoduchou obsluhou

s integrováním všech funkcí do jediného programu

s značným rozsahem možností (ve zjednodušené podobě obsahuje možnosti celého komplexu programů pro větší bytové podniky) umožňuje spravovat i „hybridní společenství“ s obecními byty

 

 

 

 

 

 

·  

Spravbyt

Program SpravByt obsahuje

s evidenci bytů a domů

s sledování předpisu plateb

s evidenci došlých plateb

s SIPO

s sledování nákladů

s odpočty vodoměrů

s okamžitý přehled aktuálních nákladů, případných přeplatků / nedoplatků

s přehled dlužníků

s roční vyúčtování

Program/Služba

Cena v Kč*

SpravByt  - program pro správu bytů do počtu 50 bytů

        +za každých dalších 50 bytů

PenDen - peněžní deník

3.900,-

+1.000,-

2.000,-

* Program je možné použít pro správu jediného domu. Pro každý další dům musí být zakoupena samostatná licence.