TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Další části informačního systému KB-FiLiP:

 

· SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU

· SLEDOVÁNÍ POHLEDÁVEK

· SPRÁVA NEBYTOVÝCH PROSTORŮ

 

PROGRAMY PRO VÝROBCE TEPLA

Textové pole: Možnosti programu

s Odpočty měřičů, dopočty v uzlech tepelné soustavy, bilance a ztráty v tepelné soustavě
s Hromadná fakturace tepla
s Cenotvorba tepla, jedno i dvousložková cena tepla
s Pasportizace tepelných zdrojů
s Kogenerační výroba elektrické energie a tepla

Stručný popis programu

 

Modul „Výroba tepla“

s Modul umožňuje popsat unikátním způsobem formou stromové struktury libovolnou tepelnou soustavu

s Vstupní odpočty v měřených uzlech je možné zadávat ručně, případně importovat pomocí textového souboru

 

 

 

 

Modul „Fakturace tepla“

s Umožňuje import dat z modulu „Výroba tepla“

s Obsahuje databázi odběratelů tepla a časové vazby o připojení k odběrným místům.

s Modul umožňuje hromadné vystavování faktur

s Modul umožňuje fakturaci jednosložkové i dvousložkové ceny tepla a to i kombinovaně (pro různé odběratele různě)

 

·  

Modul „Cenotvorba“

s Modul umožňuje cenové kalkulace tepla (předběžnou i konečnou cenu)

s Umožňuje plánování toku finančních prostředků

 

Modul „Pasportizace“

s Modul umožňuje pasportizaci  tepelných zdrojů (strojně-technické zařízení kotelen a předávacích stanic, přenosové trasy atd.)

 

Modul „Kogenerace“

s Modul umožňuje cenové kalkulace, sledování výroby, fakturaci, optimalizaci provozu kogenerační jednotky

s Výstupem programu je soubor dat o spotřebě tepla v jednotlivých odběrných místech

s Program poskytuje grafické a tabulkové přehledy o spotřebě z různých pohledů

s Umožňuje meziroční porovnání spotřeb, grafické výstupy umožňují včas odhalit poruchu měřičů tepla

Program/Služba

Orientační  cena v Kč*

Modul „Výroba tepla“

Modul „Fakturace tepla“

Modul „Cenotvorba“

Modul „Pasportizace“

Modul „Kogenerace“

 Od 25.000,-

Od 25.000,-

Od 15.000,-

Od 10.000,-

Dohodou

Programátorská hodina při implementaci

Cena dálkové správy (cena za měsíc a počítač)

600,- Kč

Od 600,-Kč

 

Cestovní náklady

7,- Kč/km

alternativně

paušál dohodou

* Bližší informace a cena dalších modulů - viz podrobný ceník KB-soft