[Company Logo Image]       Home Obsah

Obsah

 

 

 

Domovská stránka

O společnosti
Produkty KB-soft
FiLiP
FiLiP - o programe
Pohľad správcu počítačovej siete
Pohľad ekonóma
IS FiLiP - správa bytov
Personalistika
Ekonomické oddelenie
Skladové hospodárstvo
Pokladňa
Manažerské prehľady
Platobný styk
Systémové programy
Právne oddelenie
Predpis nájomného
Výroba tepla
Bytoví technici
Likvidácia faktúr
Predaj bytov
IS FiLiP - výroba tepla
Elektronické meranie
Interné daňové doklady
Rozúčtovanie tepla podľa PRVN
Import odpočtov meračov
Výroba tepla
Fakturácia tepla
Externí odberatelia
Evidencia nákladov
Cenové kalkulácie
Programy FiLiP
SpravByt
Blesk
Software na kľúč
Poskytované služby
Horúca linka
Servisná činnosť
Vyúčtovanie na kľúč
Prezentácia produktov
Ceny produktov a služieb
FiLiP
A.FiLiP Štandard
B.FiLiP Rent
C.FiLiP Komfort
D.FiLiP Upgrade
S.FiLiP Správca
T.KB-FiLiP Teplo
X.KB-FiLiP Base
SpravByt
Blesk
Služby
DEMO
Obsah stránok KB-soft

 

Home ]

V případě jakýchkoli nejasností a požadavků nás kontaktujte na adrese kbsoft@kbsoft.cz.
Copyright © 2003 KB-soft, Ing.Hana Bittová
Poslední modifikace: 05/10/03